Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα Δ.Ε.Υ.Α.ΗΠροβολή όλων
Προμήθεια οχήματος μεταφοράς ιλύος
Ενημέρωση για διακοπή νερού
Νέα ένταξη έργου της ΔΕΥΑΗ στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020»
2 εντάξεις έργων της ΔΕΥΑΗ στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Υιοθέτηση μέτρου οικονομικής ελάφρυνσης πληττόμενων επιχειρήσεων
 Αποτελέσματα ελέγχων του πόσιμου νερού