Συνάντηση Π. Κολόκα με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος, Γ. Αμυρά