Άρθρο Μαρούλας Παπαευσταθίου, Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου, για την εκδήλωση στο ΕΠΑΛ Παραμυθιάς