Πρόγραμμα Ζωντανών Εκπομπών από Δευτέρα έως Παρασκευή
16:00-18:00 The Press
Project Radio
The Press
Project Radio
The Press
Project Radio
The Press
Project Radio
The Press
Project Radio
20:00-21:00 Game
Loading
Startech The Super
Heroes Show
21:00-23:00 Ή το'χεις
ή δεν το'χεις
Ή το'χεις
ή δεν το'χεις
Ή το'χεις
ή δεν το'χεις
Ή το'χεις
ή δεν το'χεις
Ή το'χεις
ή δεν το'χεις
23:00-01:00 Έντεκα με Μία Έντεκα με Μία Έντεκα με Μία Έντεκα με Μία Έντεκα με Μία