Ο Δήμος Ιωαννιτών ξεκίνησε και επίσημα την πορεία του προς την ενεργειακή του αυτονομία, την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας, καθώς και την εκπλήρωση της ευρωπαϊκής του αποστολής για την υλοποίηση του προγράμματος «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις».Σε συνέχεια της στρατηγικής σημασίας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύναψη συνεργασίας με την Οργάνωση Electra Energy η οποία δραστηριοποιείται ενεργά για περισσότερα από επτά χρόνια στον τομέα των Ενεργειακών Κοινοτήτων, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας, προχώρησε στην υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών στο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Κοινοτικής Ενέργειας για Δήμους, που υλοποιείται και παρέχεται δωρεάν στο πλαίσιο του έργου LifeLOOP.
Η συμμετοχή του Δήμου Ιωαννιτών στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης αποτελεί σημαντικό ορόσημο, καθώς η πιστοποίηση αυτή θα τον εντάξει στην ομάδα των πρωτοπόρων Δήμων που προωθούν τις βιώσιμες ενεργειακές πρακτικές και την πράσινη ανάπτυξη στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Εκπαίδευση - δικτύωση
Ειδικότερα, μέσω του ανωτέρω προγράμματος, δημοτικά στελέχη, που επιλέχθηκαν με την πολύτιμη συνδρομή της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας, Προσχολικής Ηλικίας, Ισότητας, Αντιμετώπισης Διακρίσεων και Έμφυλης Βίας, Σοφίας Μαρκούλα, καθώς και της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Ρόης Ζηκίδου, θα παρακολουθήσουν το ειδικά σχεδιασμένο για Δήμους εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Community Energy Espresso Training", λαμβάνοντας ατομική πιστοποίηση και ενδυναμώνοντας έτσι την τεχνογνωσία του ίδιου του Δήμου σε ζητήματα κοινοτικής ενέργειας και ενεργειακών κοινοτήτων.
Το εκπαιδευτικό σκέλος του προγράμματος θα επικεντρωθεί στη δημιουργία και διαχείριση κοινοτικών έργων και ενεργειακών κοινοτήτων, στην ανάπτυξη συνεργειών με συναφή εγχειρήματα, στις δημόσιες συμβάσεις καθώς και σε ζητήματα Διμερών Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενδυναμώνοντας έτσι την τεχνογνωσία του Δήμου Ιωαννιτών στους ανωτέρω τομείς.
Εν συνεχεία, ο Δήμος Ιωαννιτών θα δύναται να αξιοποιήσει και τα υπόλοιπα εργαλεία του προγράμματος, όπως την ειδική πλατφόρμα Match-making Tool, η οποία αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο δικτύωσης, συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πόρων στον τομέα της ενέργειας, επιτρέποντας στους Δήμους και τις ενεργειακές κοινότητες να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να μοιράζονται καλές πρακτικές και να αναπτύσσουν συνέργειες για την ανάπτυξη κοινοτικών έργων.

Δωρεάν ενεργεία σε ευάλωτους συμπολίτες μας
Τέλος, αξιοσημείωτη είναι και η πρώτη δράση του Δήμου Ιωαννιτών προς την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας. Συγκεκριμένα, ως αποτέλεσμα της πολύμηνης συνεργασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας με την Ενεργειακή Κοινότητα Κοινέργεια, η οποία αποτελεί μια πρωτοβουλία πολιτών της Ηπείρου και έχει ήδη υλοποιήσει 2 έργα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού με στόχο την ιδιοκατανάλωση ενέργειας, ένα ενεργειακά ευάλωτο νοικοκυριό του Δήμου που επιλέχθηκε βάσει εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων, θα λαμβάνει δωρεάν και καθαρή ενέργεια για τα επόμενα χρόνια. Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Συν-Ενέργεια, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη.
Αυτή η δράση αποτελεί μόνο την αρχή της προσπάθειας του Δήμου Ιωαννιτών προς την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας. Ο Δήμαρχος, Θωμάς Μπέγκας, έχοντας πολλάκις θέσει το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας στις σημαντικές προτεραιότητες του, δήλωσε:
«Η εκπαίδευση των δημοτικών στελεχών σχετικά με τις θεματικές των ενεργειακών κοινοτήτων και των νέων τεχνολογιών ενέργειας, αποτελεί μόνο την αρχή. Ο Δήμος Ιωαννιτών θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα στην εκπαίδευση των δημοτικών στελεχών σχετικά με την ενεργειακή ένδεια, την παροχή δωρεάν συμβουλευτικής σε ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά και τελικά στη δημιουργία του 1ου Γραφείου Καταπολέμησης της Ενεργειακής Ένδειας στην Ήπειρο. Για να είναι η ενεργειακή μετάβαση του Δήμου μας πραγματικά δίκαιη, κανένας και καμία δεν πρέπει να μείνει πίσω».