Το πρόγραμμα αποκομιδής των ογκωδών απορριμμάτων στις Δ.Ε. του Δήμου Ηγουμενίτσας, για το μήνα Ιούνιο
Το πρόγραμμα αποκομιδής των ογκωδών απορριμμάτων στις Δ.Ε. του Δήμου Ηγουμενίτσας, για τον μήνα Ιούνιο 2024, αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα.
Πρέπει να τονιστεί, πως το πρόγραμμα ογκωδών απορριμμάτων του Μαΐου 2024 ολοκληρώθηκε με μία σημαντική καθυστέρηση 15 ημερών (παρότι γίνονταν καθημερινά αποκομιδή από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος.) Η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι παρατηρούνται, από σημαντική μερίδα δημοτών, ανεξέλεγκτες αποθέσεις ογκωδών απορριμμάτων σε σημεία διαφορετικά από τα υποδειχθέντα σημεία περισυλλογής. Αυτό το φαινόμενο έχει σαν παράπλευρη συνέπεια, την δέσμευση σημαντικού αριθμού εργαζομένων και μηχανημάτων στον τομέα της αποκομιδής των απορριμμάτων και την αδυναμία διάθεσης τους για την εξυπηρέτηση άλλων αναγκών (π.χ. βελτιώσεις αγροτικών δρόμων, καθαρισμός δημοτικών οικοπέδων κ.α.)
Με γνώμονα την καλύτερη «εικόνα» του Δήμου Ηγουμενίτσας, παρακαλούνται οι δημότες σε κάθε Δημοτική Ενότητα να τοποθετούν τα ογκώδη απορρίμματα, στα αντίστοιχα σημεία περισυλλογής, την αμέσως προηγούμενη ημέρα από την ημερομηνία περισυλλογής.