Ο Δήμος Πρέβεζας, προκειμένου να καταρτίσει μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργων που θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πλημμύρες, κατολισθήσεις, πυρκαγιές κλπ) , για το χρονικό διάστημα έως 19/3/2026 παρατείνει τη διάρκεια υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών έως την Πέμπτη, 28/3/2024 και ώρα 14.00 και καλεί όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (Ελ Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, τηλ.2682025200) είτε με e-mail politikiprostasia@dimosprevezas.gr
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και η λίστα των απαραίτητων δικαιολογητικών βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosprevezas.gr )