Ο Δήμος Πρέβεζας, επιθυμώντας την αγαστή συνεργασία με τοπικούς Αθλητικούς Συλλόγους , προκειμένου να προγραμματισθούν και να οργανωθούν εγκαίρως οι όποιες εκδηλώσεις και Επιχορηγήσεις ομάδων για το έτος 2024, καλεί τους εκπροσώπους των συλλόγων να καταθέσουν τις προτάσεις τους (είδος, χρόνος και τόπος εκδήλωσης) μέχρι τις 29 Μαρτίου 2024 και να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά συνημμένα στην αίτησή τους:I. Καταστατικό θεωρημένο
II. Το Αγωνιστικό Πρόγραμμα της κάθε διοργανώτριας αρχής .
III. Την Αθλητική Αναγνώριση & τον Αριθμό Μητρώου
Οι προτάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Γραφείο του Τμήματος Αθλητισμού , Ισόγειο Λαϊκής Αγοράς (υπεύθυνοι κ. Δημ. Κοψάρη και κ. Δημ. Ρούσσος) ή ηλεκτρονικά στο mail ( politismos @dimosprevezas .gr ).
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τους υπεύθυνους στο τηλέφωνο 2682025325.