Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024 θα εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης του φωτισμού στα γηπεδάκια της οδού Γράμμου.
Παρακαλούμε οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην σταθμεύσουν στο μήκος των οδών Γράμμου και Κουγκίου- Κιάφας στα σημεία που εφάπτονται των γηπέδων από τις 7:00 έως τις 15:00.

Ο Δήμος θα προχωρήσει στην κατάλληλη σήμανση των χώρων για την ασφάλεια των πολιτών.