Την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έλαβε το αντιπλημμυρικό έργο της οριοθέτησης – διευθέτησης ρεμάτων της Πλαταριάς στη Θεσπρωτία.

Το έργο αφορά τη διευθέτηση και Αντιπλημμυρική Προστασία υδατορεμάτων τα οποία διέρχονται από την Πλαταριά του Δήμου Ηγουμενίτσας. Το συνολικό μήκος των προτεινόμενων έργων ανέρχεται σε 925,11m για το βόρειο ρέμα και σε 527,29m για το κεντρικό ρέμα.

ΠΗΓΗ: https://www.ertnews.gr