Το Κέντρο Πρόληψης Yγείας του Δήμου Πρέβεζας σε συνεργασία με την 1η ΤΟΜΥ Πρέβεζας θα πραγματοποιήσει ενημερωτική δράση με θέμα "Υπέρταση ένας ύπουλος εχθρός".
Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Μαῒου και ώρα 10:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου Πρέβεζας (Παρθεναγωγείου 15).