Διατηρούμε άσβεστη την ιστορική μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων Ελλήνων του Πόντου, που έχασαν τη ζωή τους και εκδιώχθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες με τον πιο βίαιο τρόπο. Ο Ποντιακός Ελληνισμός μέσα από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κατάφερε να αναγεννηθεί και να προκόψει, αποδεικνύοντας τη γενναιότητα και την αξιοπρέπειά του και κληροδοτώντας μας αξίες που έχουμε χρέος να προβάλουμε ως κοινωνικά και πολιτισμικά πρότυπα.