Από το Δήμο Ιωαννιτών και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βαγγέλη Πήχα γίνεται γνωστό ότι έγινε η ανάρτηση του Β΄ Κεφαλαίου (Υψομετρικές μελέτες οδών) και του Γ΄ Κεφ. (Πίνακες και Διαγράμματα πράξης εφαρμογής) της μελέτης πράξης εφαρμογής (πολεοδομικής ενότητας ΧΧΙΙΙ) της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών στις περιοχές «ΔΡΟΣΙΑ- ΠΕΝΤΕΛΗ- ΖΕΥΓΑΡΙΑ- ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ».
Η διάρκεια της ανάρτησης έχει οριστεί μέχρι τις 24 Μαρτίου.
Στο διάστημα αυτό καλούνται οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων που βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου των περιοχών Δροσιάς, Πεντέλης, Ζευγαριών, Τσιφλικοπούλου Δήμου Ιωαννιτών (πολεοδομική ενότητα ΧΧΙΙΙ), να λάβουν γνώση της 1ης ανάρτησης του Β΄ Κεφαλαίου (Υψομετρικές μελέτες οδών) και του Γ΄ Κεφαλαίου . (Πίνακες και Διαγράμματα πράξης εφαρμογής) της μελέτης πράξης εφαρμογής στις ως άνω περιοχές.
Η διαδικασία της ανάρτησης έχει γίνει και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών ( ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ – ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ).
Παρουσιάζονται:
(Β΄ Κεφάλαιο) - Οι υψομετρικές μελέτες των οδών
(Γ΄ Κεφάλαιο) - 1) Οι Πίνακες και τα Διαγράμματα πράξης εφαρμογής
2) Οι πίνακες και τα διαγράμματα πράξης αναλογισμού
3) Πίνακες συντεταγμένων των Οικοδομικών Τετραγώνων (Ο.Τ.)
Για πληροφορίες – διευκρινίσεις σχετικά με τα αναρτηθέντα στοιχεία του Β΄ Κεφαλαίου και του Γ΄ Κεφαλαίου της μελέτης , οι πολίτες δύνανται να επικοινωνούν με τους αρμόδιους υπαλλήλους του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών κ.κ. Θεόδωρο Μπαμπασίκα, Τοπογράφο μηχανικό (τηλ. 26513 61803 – 26510 94218), Κίτση Βασίλειο Πολιτικό μηχανικό (τηλ. 26513 61802 – 26510 94218) και Χαρίκλεια Αντώνη - Βλάχου Αρχιτέκτονα Μηχανικό (Τηλ. 26513 61804), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.
Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι αδυνατούν να ενημερωθούν για τα στοιχεία της ανάρτησης από την ιστοσελίδα του Δήμου, μπορούν να εξυπηρετούνται στα γραφεία της υπηρεσίας (Κεντρική Πλατεία Κοινότητας Κατσικάς) , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. Συστήνεται η ενημέρωση να γίνεται με συνδρομή μηχανικού.
Σε περίπτωση αντιρρήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους ηλεκτρονικά στο e-mail: ydomioanninon@ioannina.gr ή στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας (Κεντρική πλατεία Κατσικάς-1ος όροφος), έως και την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023.