Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας σας ενημερώνει ότι ο φωτισμός στην περιοχή «Βαθύ» (κατά μήκος του τεχνητού οδοστρώματος ) δεν θα λειτουργεί προσωρινά λόγω βλάβης που προκλήθηκε στην εξωτερική μεταλλική κατασκευή όδευσης των καλωδίων φωτισμού.Αιτία της ανωτέρω βλάβης αποτελεί η παλαιότητα της μεταλλικής κατασκευής σε συνδυασμό με τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν τις τελευταίες ημέρες.
- Εφιστούμε την προσοχή σας κατά την διέλευση του σημείου.
-Από μέρους μας γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιλυθεί το συντομότερο.