Πληροφορούμε τους ενδιαφερομένους ότι το Κ.Α.Π.Η. της πόλης των Φιλιατών θα λειτουργεί κανονικά από Δευτέρα 19/09/2022.