Στο πλαίσιο κατάρτισης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), ο Δήμος Δωδώνης σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.

Ο Δήμος έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» αφορά στην χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων φόρτισης και θέσεων στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων. Το Σχέδιο εκπονείται από τον Δήμο Δωδώνης εντός των διοικητικών του ορίων.

Στο πλαίσιο κατάρτισης του Σχεδίου, ο Δήμος προσκαλεί τους πολίτες να συμμετέχουν στην διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης και σας καλούμε να εκφράσετε τις απόψεις και τα σχόλια σας μέσω email στην ακόλουθη διεύθυνση:support@dodoni.gr Το προτεινόμενο Σχέδιο παρουσιάζεται στο συνημμένο link.

Η γνώμη σας είναι σημαντική καθώς το Σ.Φ.Η.Ο. θα θέσει τις βάσεις για να μπει η ηλεκτροκίνηση στη ζωή μας, να σχεδιάσουμε μαζί το μέλλον του τόπου εφαρμόζοντας στη πράξη την βιώσιμη ανάπτυξη και μαζί να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε άλλο ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο.