Ο Δήμος Πάργας υπέβαλε άλλη μια ολοκληρωμένη πρόταση ύψους 1.274.292€ με τίτλο «Κατασκευή Νέων Δεξαμενών Ύδρευσης Και Έργων Προσαγωγής Δήμου Πάργας» που αφορά έργα βελτίωσης και ενίσχυσης του δικτύου ύδρευσης στην Δ.Ε. Φαναρίου. Η πρόταση υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και αφορά την κατασκευή δυο νέων δεξαμενών 1000 m3 σε Σκεπαστό και Χόχλα και το απαραίτητο εξωτερικό δίκτυο για την λειτουργία τους.

Με την πρόταση αυτή, σε συνδυασμό με άλλες που έχουν ήδη υποβληθεί, ο Δήμος Πάργας επιδιώκει να ανανεώσει το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης ενισχύοντας την επάρκεια και την ποιότητα του νερού που παρέχει στους δημότες και τους επισκέπτες του.