Το Κολλέγιο Αθηνών έχει θεσπίσει Πρόγραμμα Περιφερειακών Υποτροφιών για μαθητές που συνδυάζουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις με οικονομική ανάγκη της οικογένειας. Ειδικά ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ έχει θεσπισθεί υποτροφία, ώστε ένας μαθητής/μία μαθήτρια που κατάγεται από την Ήπειρο και διαμένει στην περιοχή, μέσω της διαδικασίας των Εισαγωγικών Εξετάσεων ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ Ή ΤΗΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ και σύμφωνα με τα κριτήρια των Περιφερειακών Υποτροφιών του Κολλεγίου Αθηνών, να μπορεί να φοιτήσει σε ένα από τα σχολεία του. Σε περίπτωση που η οικογένεια δεν έχει τη δυνατότητα διαμονής του/της υποτρόφου στην Αθήνα, προβλέπεται επιπλέον μηνιαίο ποσό έως και 500€ για έξοδα διαμονής, με διάρκεια δέκα (10) μηνών για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Το Κολλέγιο Αθηνών έχει ανακοινώσει το Πρόγραμμα των Περιφερειακών Υποτροφιών στην ιστοσελίδα του (https://www.athenscollege.edu.gr/.../regional-scholarships)