Συμμετοχή του Δήμου Ιωαννινων στο Διεθνές Συνέδριο Πόλεων Νοτιοανατολικής Ευρώπης “Οι πόλεις του Μέλλοντος: Σύγχρονες, Ασφαλείς και Βιώσιμες - Η ώρα της υλοποίησης” στο Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων, στη Θεσσαλονίκη με συμμετοχή του ειδικού συμβούλου κ. Καρβούνη Ευάγγελο.