ΘΕΡΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

 Εφαρμόζεται με ψεκασμό στο δώμα σε διάφορες στρώσεις με χρόνο στεγνώματος 20 δευτερόλεπτα μέχρι το επιθυμητό πάχος. Δεν έχει αρμούς, μηδενίζει τις θερμογέφυρες και μειώνει σημαντικά το κόστος ψύξης – θέρμανσης των κτιρίων. Έχει το χαμηλότερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ= 0,028 W/m*K από όλα τα άλλα θερμομονωτικά υλικά ( τα πρώτα 25 χρόνια λ= 0,020 W/m*K). Μπορεί να γίνει στεγανοποίηση επάνω από τον αφρό με το υπερστεγανωτικό POLYUREA.


Η στεγανοποίηση είναι ελεύθερη οργανικών διαλυτών, δεν έχει πτητικά, αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες, αντέχει σε μεγάλες μηχανικές καταπονήσεις, αντέχει σε θερμικά σοκ, αντέχει σε χημικά, έχει εξαιρετική ελαστικότητα, δεν σπάει, είναι μονολιθική και χωρίς αρμούς, εφαρμόζεται πολύ γρήγορα, αποκτά απόλυτη πρόσφυση, σφραγίζει και στεγανώνει τέλεια, έχει απίστευτη αντοχή στο χρόνο, δεν γερνά) και τελική στρώση αλειφατική πολυουρεθανη για αντοχή στην UV παρέχοντας μας ως τελικό αποτέλεσμα το πιο ασφαλές και ελαφρύ σύστημα της αγοράς. Μετά τον αφρό πολυουρεθανης μπορεί να γίνει τσιμεντοκονία ρύσεων (για τις κλίσεις του δώματος) και στεγανοποίηση με ασφαλτόπανο (σε μια η δυο στρώσεις) που έχει ως τελική επιφάνεια ψηφίδα για αντοχή στην UV ακτινοβολία.


ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

Προεργασία δώματος, τοποθέτηση εξηλλαγμένη πολυστερίνης επιθυμητού πάχους για να ακολουθήσει η τσιμεντοκονία ρύσεων (για τις κλίσεις του δώματος) και στεγανοποίηση με ασφαλτόπανο (σε μια η δυο στρώσεις) που έχει ως τελική επιφάνεια ψηφίδα για αντοχή στην UV ακτινοβολία.
Η εταιρεία Monosis Group Γαστεράτος με πολυετή εμπειρία στον χώρο της μόνωσης και της οικοδομής η οποία προσφέρει υψηλής ποιότητας ,ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες στο χώρο της μόνωσης και της οικοδομής.

Γαστεράτος Σοφοκλής 
ΠΤΥΧ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Τηλ. επικοινωνίας  2665306734 

eimail: sgasteratos@hotmail.com