Όπως μας γνωστοποιήθηκε από την εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο ανακατασκευής του σχολείου Βούλγαρη η αυλή στο πίσω μέρος του σχολείου θα παραμείνει κλειστή για το διάστημα που εκτελούνται οι εργασίες.
Αντίθετα μέρος του χώρου έμπροσθεν του σχολείου θα συνεχιστεί να χρησιμοποιείτε ως πάρκινγκ, αφού πρώτα γίνει η οριοθέτηση τού απ’ τις υπηρεσίες του Δήμου μας.
Παρακαλούμε τούς συνδημότες μας να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της εταιρείας.