Συνεχίζονται στην Πρέβεζα οι εργασίες για την επισκευή κρηπιδωμάτων στο παράλιο μέτωπο της πόλης, οι οποίες αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά την αισθητική της εικόνα.

Κύριος του έργου, προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και φορέας εκτέλεσης, ύστερα από υπογραφείσα προγραμματική σύμβαση, ο Δήμος Πρέβεζας. Ο δήμαρχος Νίκος Γεωργάκος το χαρακτηρίζει έργο πνοής, προσθέτοντας ότι “θα καταστήσει στολίδι για την πόλη το παραλιακό μέτωπο και για πρώτη φορά θα αντιμετωπίσει ολοκληρωμένα και όχι αποσπασματικά το μεγάλο και χρόνιο πρόβλημα ενίσχυσης των κρηπιδωμάτων, σε συνάρτηση τόσο με την αισθητική όσο και με την ασφάλεια”.

ΠΗΓΗ: https://www.ertnews.gr