Παρά τα εμπόδια, εξαιτίας κυρίως της έλλειψης εργατικών χεριών, ολοκληρώθηκε τελικά η συγκομιδή των ακτινιδίων Άρτας.

Σύμφωνα με Ομάδες Παραγωγών αλλά και εμπόρους, η τιμή φέτος στο 80% της καλλιέργειας κυμάνθηκε ανάμεσα σε 80 έως 90 λεπτά το κιλό και στο 20% ανάμεσα σε 60 έως 70 λεπτά το κιλό. Για την ολοκλήρωση της συγκομιδής «σύμμαχο» οι παραγωγοί είχαν τις καλές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στο μεγαλύτερο διάστημα το μήνα Νοέμβριο.

ΠΗΓΗ: https://www.ertnews.gr