Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, με έγγραφό του καλεί όλους τους Δήμους της Ηπείρου να διαθέσουν το απαραίτητο προσωπικό για την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.

Πρόκειται για μια ακόμη εξέλιξη στη διένεξη που υπάρχει το τελευταίο διάστημα μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΦΟΣΔΑ για τη λειτουργία των Σταθμών.

Το έγγραφο της Περιφέρειας κοινοποιείται και σε όλα τα μέλη του Αναγκαστικού Συνδέσμου και στον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων, Εμμανουήλ Γραφάκο.

Η δοκιμαστική λειτουργία όπως προβλέπεται από την πράξη ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ είναι διάρκειας έξι μηνών.

ΠΗΓΗ:https://www.ertnews.gr