Τη διακοπή των μαθημάτων τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου και από ώρα 13:15 μ.μ. μέχρι την λήξη του σχολικού προγράμματος σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και από ώρα 13:00 σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , που βρίσκονται εντός της πόλης της Πρέβεζας και δεν υδροδοτούνται, λόγω των εργασιών στο δίκτυο υδροδότησης , ανακοίνωσε με αποφάσεις του ο Δήμαρχος Πρέβεζας κ.Νίκος Γεωργάκος. Οι αποφάσεις του κ.Γεωργάκου έρχονται ως συνέχεια της ανακοίνωσης της ΔΕΥΑ Πρέβεζας για διακοπή νερού τη Δευτέρα και ώρες 13:00 έως 20:00 προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες συνδέσεις του υπό εξέλιξη σημαντικού έργου "ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΦΑΣΗ Β΄"