Ενημερώνουμε τους χρήστες της οδού Αγ. Δονάτου Παραμυθιάς (Άνω Περιφερειακή οδός) πως την Δευτέρα 08-11-2021 θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ύψος του Β΄&Γ΄ Νηπιαγωγείου Παραμυθιάς λόγω αποκατάστασης βλάβης στο δίκτυο αποχέτευσης. Ενδεχομένως να αποκλειστεί μόνο η κατεύθυνση της οδού προς Γαλατά, αναλόγως με το σημείο εντοπισμού της βλάβης.

Η οδός θα παραμείνει κλειστή από την 08:00 π.μ. και μέχρι ολοκλήρωσης των εργασιών