Στο πλαίσιο των ελέγχων για την εφαρμογή των μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού, επιβλήθηκε πρόστιμο (2.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας (7) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών στον εσωτερικό χώρο.