Ενημερώνουμε ότι η Χορευτική Ομάδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί πλέον υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Στην ομάδα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς και φοιτητές και φοιτήτριες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Έναρξη μαθημάτων Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021
Ώρα: 20:00-21:45
Χώρος: Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο
Υπεύθυνη: Φυλακτακίδου ΑναστασίαΠαρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ομάδα να έχουν μαζί τους αντισηπτικό και να φορούν μάσκα. Επίσης και κυρίως θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την επανέναρξη της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σχετικά με τον covid-19. Συνεπώς όσοι συμμετέχουν θα πρέπει να:

α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή

β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από COVID-19, ή

γ) έχουν νοσήσει από COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή

δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Για όσους δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στην αίθουσα.