Την Πρέσβη της Ιταλίας στην Ελλάδα, κα Πατρίτσια Φαλτσινέλι (PatriziaFalcinelli),συνοδευόμενη από τον Γενικό Γραμματέα της Πρεσβείας κ.AlessandroTuttino και τον επίτιμο Πρόξενο της Ιταλίας στην Ήπειρο και τη Λευκάδα κ. Σπυρίδωνα Μανδέλλα,υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος μαζί με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τους Αντιδημάρχους του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Κατά τη διάρκεια της εποικοδομητικής συνάντησης ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας παρουσίασε τους τομείς οικονομίας και ανάπτυξης της περιοχήςκαθώς καιτις δράσεις του Δήμουμέσω της συμμετοχής του σε προγράμματα διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας.

Ανέπτυξε επίσης τις πρωτοβουλίες εξωστρέφειαςτου Δήμου Ηγουμενίτσας για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς,με ειδική αναφορά στα κάστρα του Δήμου, καθώς και την ενίσχυση του τουριστικού τομέα, επιδιώκονταςπεραιτέρω προοπτικές συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Επίσης ειδική αναφορά έγινε στο 1οΦεστιβάλ Ιταλικού Κινηματογράφου που πραγματοποιήθηκε στην Ηγουμενίτσα καιαποτέλεσετην αρχή της συνεργασίας του Δήμου Ηγουμενίτσας με την ΙταλικήΠρεσβεία.

Από την πλευρά της, η κα Πρέσβης ευχαρίστησε τον κ. Δήμαρχο για την πρόσκληση και την φιλοξενία, ενώ και οι δύο πλευρές, με έμφαση στη δημιουργία μιας δυναμικής οικονομίας, υπογράμμισαν το πλαίσιο συνεργασίας προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των τοπικών επιχειρήσεων, την ενδυνάμωση του τουρισμού, την ανάδειξη του πολιτιστικού τους αποθέματος και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των δύο περιοχών.