Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 δωρεάν μαθήματα ιταλικής και ρωσικής γλώσσας.

ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Ιταλίας θα διοργανωθούν για μία ακόμη ακαδημαϊκή χρονιά δωρεάν μαθήματα δια ζώσης για την εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας (διαφορετικών επιπέδων) .

Όσα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές/-τριες, διδάσκοντες, διοικητικό προσωπικό) ενδιαφέρονται να τα παρακολουθήσουν, παρακαλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους το αργότερο έως και τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021, ώρα 11.30π.μ. στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMCMeZxVpTPRmgxpOH60HxXf-nWUuhOuzWKJKU7-BHTX6Wzg/viewform


ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Αγ. Πετρούπολης, θα διοργανωθούν για μία ακόμη ακαδημαϊκή χρονιά δωρεάν μαθήματα εκμάθησης ρωσικής γλώσσας εξ αποστάσεως (με τη χρήση της πλατφόρμας Zoom) για το επίπεδο Αρχαρίων.

Όσα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές/-τριες, διδάσκοντες, διοικητικό προσωπικό) ενδιαφέρονται να τα παρακολουθήσουν, παρακαλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους το αργότερο έως και τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021, ώρα 11.30π.μ. στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDJHfywP6QCooDklyl0aAHr2NImIXo-TR72tTbGhoj0Y3d1w/viewform

Η γλώσσα επικοινωνίας με τις διδάσκουσες της ρωσικής γλώσσας είναι η Αγγλική, καθώς όλες οι διδάσκουσες είναι ρωσικής καταγωγής και δεν μιλάνε ελληνικά. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να γνωρίζουν την Αγγλική γλώσσα σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

Τα μαθήματα τόσο της ρωσικής όσο και της ιταλικής γλώσσας δεν είναι υποχρεωτικά (δηλ. δεν συνυπολογίζονται στον βαθμό πτυχίου των φοιτητών), όμως, όσοι ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις των μαθημάτων (ασκήσεις, εξετάσεις, κλπ.), θα λάβουν σχετική Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης των μαθημάτων.

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τις προσφερόμενες θέσεις, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου, 2021, ώρα 12.30μ.μ. και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε όλους με email. [Παρακαλούμε για την προσεκτική και ακριβή συμπλήρωση των στοιχείων σας, διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ούτε να σας συμπεριλάβουμε στα μαθήματά μας].

Η ακαδημαϊκή υπεύθυνη του προγράμματος,

Θ. Τσελίγκα