Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ιωαννιτών, ως υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ FEAD)» γνωστοποιεί στους ωφελούμενους του προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. των Δήμων Ιωαννιτών, Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης, Ζαγορίου, Ζίτσας, Κόνιτσας, Μετσόβου και Πωγωνίου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων ότι θα πραγματοποιηθεί διανομή ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ως εξής:


ΣΗΜΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΒΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΝΟΜΗΣ


Ανατολή Δήμου Ιωαννιτών26/10/2021 
Κατσικά Δήμου Ιωαννιτών26/10/2021 
Πεδινή Δήμου Ιωαννιτών26/10/2021 
Ζωγράφειο Δήμου Ιωαννιτών29/10/2021
Πέραμα Δήμου Ιωαννιτών27/10/2021 
Ι.Ν. Περιβλέπτου Δήμου Ιωαννιτών29/10/2021 
ΚΕΠΑΒΙ Δήμου Ιωαννιτών25/10/2021 
Ερυθρός Σταυρός Δήμου Ιωαννιτών22/10/2021 
Πράμαντα Δήμου Βορείων Τζουμέρκων21/10/2021 
Καλέντζι Δήμου Βορείων Τζουμέρκων21/10/2021 
Αγία Κυριακή Δήμου Δωδώνης20/10/2021 
Δερβίζιανα Δήμου Δωδώνης20/10/2021 
Δήμος Ζαγορίου21/10/2021 
Δήμος Κόνιτσας20/10/2021 
Δήμος Μετσόβου21/10/2021 
Δήμος Πωγωνίου20/10/2021 
Δήμος Ζίτσας27/10/2021
Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι του προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο κοινωνικής τους ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α. τους και δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να παραλάβει αυτοπροσώπως τα προϊόντα, δύναται να παραλαμβάνονται αυτά από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση, με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής του ωφελούμενου. Για την διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούμε ΟΛΟΙ να προσέρχονται σύμφωνα με την ενημέρωση που θα λάβουν.

Για την αποφυγή εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 παρακαλούμε να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τόσο των εργαζομένων όσο και των ωφελουμένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από αρμόδιους φορείς (τήρηση αποστάσεων, χρήση μάσκας, χρήση γαντιών, αποφυγή συνωστισμού, κ.λ.π.). Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να υπογράφουν σε κατάσταση για την παραλαβή των προϊόντων με δικό τους στυλό.