Υπεράσπιση της εργασίας μας και του Δημόσιου Σχολείου!

ΌΧΙ στην Αξιολόγηση – Κατηγοριοποίηση Σχολείων και εκπαιδευτικών!

Απεργιακή συγκέντρωση

Δευτέρα 11 Οκτωβρίου ώρα 10:30 ,πλατεία Δημαρχείου , Ηγουμενίτσα .


Η μαζικότητα, η ενότητα και η καθολική συμμετοχή στην απεργία και στον ανυποχώρητο αγώνα θα βάλουν φραγμό στην υλοποίηση των αντιεκπαιδευτικών και αντεργατικών πολιτικών.

ΌΧΙ στην κατηγοριοποίηση των σχολείων!!

Να καταργηθούν οι ν. 4823/2021 , ν.4692/2020