Με επιτυχία πραγματοποιήσαμε στην Παραμυθιά την παραδοσιακή εμποροπανήγυρη “ΛΑΜΠΟΒΟΣ”. Οι συνθήκες φέτος ήταν διαφορετικές λόγω πανδημίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ομόφωνη απόφασή του, για να προετοιμασθεί , πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρη, απέδειξε ότι μπορούμε να πετύχουμε.

Ευχαριστούμε την Ελληνική Αστυνομία , την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Ε.Κ.Α.Β. για την συνδρομή τους στο δύσκολο έργο της τήρησης των μέτρων λόγω πανδημίας και της ασφάλειας γενικότερα. Επίσης τους εκθέτες ,εμπόρους , επισκέπτες και όσους συνέβαλαν στην άρτια διεξαγωγή της.

Οικονομικά στοιχεία

Μετά το πέρας της διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης «ΛΑΜΠΟΒΟΣ» Παραμυθιάς, κάνουμε γνωστά τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία :

Tο γενικό σύνολο όλων των εσόδων (που προέρχονται από μισθώσεις παραπηγμάτων, δημοτικών χώρων, καθώς και του προαυλίου του Δημοτικού Σχολείου Βούλγαρη για τη λειτουργία του Λούνα Παρκ και των ψυχαγωγικών παιχνιδιών), ανέρχεται στο ποσό των 216.075,00€.

Το γενικό σύνολο των εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 54.360,36€

Κατασκευή παραπηγμάτων: 23.925,80€

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις: 17.980,00€

Ασφάλεια χώρου: 12.454,56€

Τα καθαρά έσοδα του Δήμου Σουλίου ανέρχονται στο ποσό των 161.714,64€.