Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καταλαμβάνει τις θέσεις 551-600 μεταξύ των 800 καλύτερων ανώτατων Ιδρυμάτων παγκοσμίως και την 4η θέση μεταξύ των ελληνικών Πανεπιστημίων, σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη «Performance Ranking of Scientific Papers of World Universities» (NTU RANKINGS) για το 2021.Η αξιολόγηση στηρίζεται αποκλειστικά στο ερευνητικό έργο που παράγεται και δημοσιεύεται σε κάθε ίδρυμα και στηρίζεται σε 8 βασικούς δείκτες [Essential Science Indicators (ESI): current articles, 11 years articles, current citations, 11 years citations, H-index, Ave. Citations, Hi- Impact Journal Articles, HiCi papers].
Η σταθερή παρουσία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε έγκυρες διεθνείς κατατάξεις Ανωτάτων Ιδρυμάτων αποδεικνύει την ποιότητα και την επίδραση του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής και επιστημονικής του κοινότητας.