Την 8η Σεπτεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί από την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών διανομή φρούτων σε ωφελούμενους που προκύπτουν από την Κ.Υ.Α. υπ΄αριθμ. 2339/77269/2017 (ΦΕΚ 2436/τ.Β΄/2017) και στους Συλλόγους Πολυτέκνων και Τριτέκνων Ν. Ιωαννίνων.

Η διανομή θα γίνει στα εξής σημεία:
-Δήμος Δωδώνης: Αγία Κυριακή, Δερβίζιανα
-Δήμος Β. Τζουμέρκων: Πράμαντα , Καλέντζι
-Δήμος Κόνιτσας: Κόνιτσα
-Δήμος Πωγωνίου: Καλπάκι, Δελβινάκι
-Δήμος Ζίτσας: Ελεούσα
-Δήμος Μετσόβου: Μέτσοβο
-Δήμος Ζαγορίου: Μηλιωτάδες
-Δήμος Ιωαννιτών: Ι.Ν. Περιβλέπτου