Εικόνες από την σημερινή άρτια λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού της πόλης των Φιλιατών.