Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση του δρόμου “φράγμα Καλαμά- κάμπος Ελαίας” 4.200 μ. ο οποίος θα εξυπηρετεί τους αγρότες του κάμπου καθώς επίσης και την εύκολη πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο της Γιτάνης.