Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας λειτουργεί στην Πρέβεζα το οποίο δίνει έπειτα από σπουδές 2 ετών τίτλο σπουδών ισότιμο του Απολυτηρίου Γυμνασίου. Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας οι μαθητές δεν έχουν βιβλία για διάβασμα, δεν έχουν διαγωνίσματα και δεν δίνουν εξετάσεις.Επίσης γίνονται πολύ συχνά εκδηλώσεις εντός και εκτός σχολείου που έχουν πολύ ενδιαφέρον για τους μαθητές.Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στο Δημοτικό Σχολείο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πρέβεζας έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, από 5:00 έως 8:00 μ.μ. στις εγκαταστάσεις του σχολείου (κτίριο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – πρώην ΤΕΙ Ηπείρου - Ψαθάκι).
Πληροφορίες στο 2682046526 (5:00-8:00 το βράδυ).


ΠΗΓΗ: Σελίδα δήμου Πρέβεζας στο facebook