Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τοΚοινό Θεματικό Εργαστήριο τουΔήμου Μετσόβου με θέμα: «Τεχνογνωσία και παραγωγή ικανοτήτων στον τομέα της έξυπνης διαφύλαξης πολιτισμικής κληρονομιάς» του έργου“CULTURALLANDS” τηνΤετάρτη21 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:30 μ.μ.

Την έναρξη του θεματικού εργαστηρίου κήρυξε η κυρία Λαμπρινή Κύρκου, εξωτερικής συνεργάτιδα του Δήμου Μετσόβου.η οποία απεύθυνε,εκ μέρους του Δημάρχου Μετσόβου κου Κωνσταντίνου Τζαφέα, χαιρετισμό προς τους συμμετέχοντες και τους ενημέρωσε συνοπτικά τόσο για τη θεματική του εργαστηρίου όσο και για τους ομιλητές οι οποίοι με τις παρουσιάσεις τους θα συνεισφέρουν στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης αναφορικά με «έξυπνες» μεθοδολογίες και πρακτικές διατήρησης και προστασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Στη συνέχεια το λόγο πήρεο Ιωάννης Καρύδης, Επίκουρος Καθηγητής από το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, ο οποίος παρουσίασεαναλυτικά, ως παράδειγμα πρακτικής διατήρησης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, το πληροφοριακό οικοσύστημα το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράμματος Interreg “OCTaNE”.

Το θεματικό εργαστήριο έκλεισε με τονκύριο Ευθύμη Τρομπούκη, Project Manager με μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Πολιτιστικών Οργανώσεων και στο Μάρκετινγκ και την Ψηφιακή Επικοινωνία, ο οποίος με τη σειρά του, αφού εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά για τη συμβολή του στο θεματικό αυτό εργαστήριο, εξήγησε αναλυτικά τις έννοιες πολιτιστική διαχείριση και βιώσιμη ανάπτυξη και στη συνέχεια παρουσίασε σύγχρονα εργαλεία και καλές πρακτικές που εφαρμόζονται με στόχο τηδιατήρηση και προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς.