Το Μαθηματικό Ιωαννίνων μπαίνει στον κατάλογο τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που δηλώνουν δημόσια τη διαφωνία τους για τον τρόπο που ορίστηκε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής από το ίδρυμα.

Με ανακοίνωσή του, το τμήμα ξεκαθαρίζει ότι το 0,80 δεν είναι δική του επιλογή και τονίζει ότι «δεν τεκμαίρεται από κανένα ακαδημαϊκό κριτήριο και δεν συμβαδίζει με τον τρόπο που το Τμήμα Μαθηματικών προσεγγίζει ζητήματα ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, ο οποίος οδήγησε στην πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του από την ΕΘΑΑΕ (πρώην ΑΔΙΠ) με άριστη επίδοση, τοποθετώντας το μεταξύ των κορυφαίων ομοειδών τμημάτων της ημεδαπής».

Σημειωτέον ότι το Μαθηματικό είναι έτσι και αλλιώς από τα τμήματα, στα οποία η φετινή ΕΒΕ είναι κάτω από τη βάση εισαγωγής του 2020. Το τμήμα είχε προτείνει συντελεστή 1,05.

Αφήνει μια «απαλή αιχμή» προς το ανώτατο διοικητικό όργανο του ιδρύματος, λέγοντας ότι η πρόταση του πρύτανη για να μην οριστούν ΕΒΕ μεγαλύτερες ή ίσες του 1, πέρασε με μια ψήφο υπέρ και καταλήγει τονίζοντας ότι «θα συνεχίσει απαρέγκλιτα να προσπαθεί για την παροχή του υψηλότερου δυνατού επιπέδου σπουδών στη βάση των δυνατοτήτων του, θεωρώντας ότι αυτή είναι η υποχρέωσή του έναντι της ελληνικής μαθηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και των φοιτητών του και, μέσω αυτών, της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα».

ΠΗΓΗ: https://typos-i.gr/