Ο Συλλόγος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι ανάμεσα στους συλλόγους εκπαιδευτικού προσωπικού και φοιτητών που προσφεύγουν κατά της πανεπιστημιακής αστυνομίας στο ΣτΕ.

Η προσφυγή μεταξύ άλλων, αναφέρει τα εξής: «Θεωρούμε ότι η συγκρότηση και λειτουργία του Σώματος αυτού με τους όρους που προβλέπει ο ιδρυτικός του νόμος, παραβιάζει το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων (άρθρο 16 παρ. 5 Σ), αλλά και σειρά άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα»

ΠΗΓΗ: https://typos-i.gr/