Σας καλούμε την Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021, και ώρα 11.00 σε συνεδρίαση της Επιτροπής Αδελφοποιήσεων του Δήμου Ηγουμενίτσας στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο:

Έγκριση Αδελφοποίησης του Δήμου Ηγουμενίτσας με το Δήμο Ύδρας

Η Πρόεδρος