Μικρή άνοδο παρουσιάζουν οι βάσεις στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε κομβικές σχολές, όπως για παράδειγμα η Ιατρική, η Αρχιτεκτονική, αλλά και το Χημικό.

Σοβαρό πρόβλημα εισακτέων με κενές θέσεις, έχουν η Γεωπονία στην Άρτα (17 για 180 θέσεις), το Λογιστικής στην Πρέβεζα (40 για 229 θέσεις), το Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στα Γιάννενα (87 για 122 θέσεις).

Τέλος, μια από τις κλασικότερες και παλιότερες σχολές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Ιστορικό Αρχαιολογικό στη Φιλοσοφική, δεν καλύπτει όλες τις θέσεις με εισακτέους-ες, λόγω της ΕΒΕ: 178 για 276 θέσεις.