ΝΕΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟ: “Problems and Problem Solving in Chemistry Education”

Επιμελητής: Γεώργιος Τσαπαρλής, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Εκδότης: Βασιλική Εταιρεία της Χημείας (Royal Society of Chemistry), 2021.Κυκλοφόρησε πρόσφατα από τη Βρετανική Χημική Εταιρεία στην αγγλική γλώσσα, το βιβλίο “Problems and Problem Solving in Chemistry Education – Analysing data, looking for Patterns, and Making Deductions” (“Προβλήματα και Λύση Προβλημάτων στη Διδακτική της Χημείας: Αναλύοντας Δεδομένα, Αναζητώντας Μοτίβα και Βγάζοντας Συμπεράσματα”). Πρόκειται για έναν συλλογικό τόμο 511 σελίδων, σε έγχρωμη εκτύπωση.

Το βιβλίο εκδίδεται στο πλαίσιο της σειράς “Advances in Chemistry Education” («Πρόοδοι στην Έρευνα της Διδακτικής της Χημείας»). Πολλοί ειδικοί από διάφορες χώρες (Αυστραλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Καναδάς, Σουηδία) συνεισέφεραν στην υλοποίηση του βιβλίου. Συνολικά, υπάρχουν δεκαοκτώ κεφάλαια που καλύπτουν πολλές και ποικίλες πτυχές της λύσης προβλημάτων χημείας.

Η χημεία είναι ένας από τους επιστημονικούς κλάδους που μας έδωσαν μια θεωρητική εξήγηση για το πώς λειτουργεί η ανόργανη και οργανική φύση. Μαζί με άλλους κλάδους, έχει επίσης αλλάξει τον τρόπο της ζωής μας, αυξάνοντας την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα νέων φαρμάκων και εμβολίων, νέων υλικών, ασφαλών και υγιεινών τροφίμων, πιο αποτελεσματικούς και φιλικούς προς το περιβάλλον μετασχηματισμούς ενέργειας, και συμβάλλοντας στην αειφορία του πλανήτη μας.

Μια ματιά στα πρόσφατα βραβεία Νομπέλ στη χημεία αρκεί για να δείξει το πλάτος, το βάθος και τις εφαρμογές της. Εξάλλου, η τρέχουσα πανδημία COVID-19 έχει αναδείξει τη σημαντική συμβολή της χημείας (μαζί με πολλούς άλλους επιστημονικούς κλάδους) στον προσδιορισμό (μέσα σε δώδεκα ημέρες!) της δομής του ιού που προκαλεί την ασθένεια (SARS-CoV-2), στην ανάπτυξη κατάλληλων διαγνωστικών τεστ για την ανίχνευση και παρακολούθηση των θετικών κρουσμάτων, στη σύνθεση των κατάλληλων φαρμάκων για την πρόληψη και την καταπολέμηση των βαρέων νοσήσεων, και το πιο σημαντικό στην παρασκευή ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων, παρέχοντας έτσι έναν τρόπο ελέγχου και τερματισμού της πανδημίας.

Σημειωτέον ότι το βιβλίο ολοκληρώνεται με ένα κεφάλαιο/υστερόγραφο του Γ. Τσαπαρλή που περιέχει: (α) πληροφορίες σχετικά με τον ιό SARS-CoV-2 και τη νόσο COVID-19 (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για κορυφαία εμβόλια και πώς λειτουργούν), ειδικά σε σχέση με τη λύση προβλημάτων και (β) μια αναλογία μεταξύ της θεωρίας του χάους και της έρευνας για τη λύση προβλημάτων.