Ολες οι τράπεζες στην Αλβανία κινδυνεύουν να πέσουν θύματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διαφόρων οντοτήτων, αφού δεν έχουν δεδομένα για την πηγή των χρημάτων και το ιστορικό των πελατών, όπως σημειώνει η αλβανική ιστοσελίδα Shqiptarja.


Ετήσια έκθεση
Η Τράπεζα της Αλβανίας στην ετήσια έκθεση της Χρηματοοικονομικής Εποπτείας για το 2020 αναφέρει ότι 5 τράπεζες διατρέχουν υψηλό κίνδυνο, και άλλες 7 μεσαίο κίνδυνο για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Αυτό σημαίνει ότι δεν εξαιρείται καμία τράπεζα στη χώρα από τον κίνδυνο για «ξέπλυμα» βρώμικου χρήματος.

Τα ίδια στοιχεία αναφέρθηκαν και για το 2019, όσον αφορά τον κίνδυνο για αυτό το φαινόμενο στις τράπεζες, αλλά δεν υπήρξε σημαντική βελτίωση.
Σύμφωνα με την ανάλυση, τα κύρια προβλήματα που εντοπίστηκαν στις τράπεζες είναι: έλλειψη δεδομένων σχετικά με τον όγκο της δραστηριότητας ή έλλειψη στοιχείων για το εισόδημα των επιχειρήσεων ή έλλειψη τεκμηρίωσης σχετικά με την πηγή των κεφαλαίων.

Ορισμένοι έχουν διαπιστώσει έλλειψη νομικής τεκμηρίωσης για τον πελάτη και υποστηρικτικών εγγράφων στις συναλλαγές.
Διαπιστώθηκε επίσης ότι υπήρχε έλλειψη παρακολούθησης από τις τράπεζες για τον προορισμό της καταναλωτικής πίστης με ασφάλεια όταν ο πελάτης ανήκει στην κατηγορία υψηλού κινδύνου.

Γενικευμένος κίνδυνος
Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η κεντρική τράπεζα διενήργησε ελέγχους σε 49 χρηματοοικονομικές οντότητες, τράπεζες, μη τράπεζες, ενώσεις αποταμιεύσεων και δανείων, 36 από τις οποίες διέτρεχαν μεσαίο κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 13 από αυτές υψηλό κίνδυνο.
Κανένα ελεγχόμενο ίδρυμα δεν εξαιρέθηκε από τον κίνδυνο «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος».

Πηγή: shqiptarja.com, echedoros-a.gr, in.gr ,https://apenadi.blogspot.com/