Στο νέο δεκαετές πλάνο ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου που προβλέπεται να κατατεθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το Σεπτέμβριο, αναμένεται να περιληφθεί και ένα νέο έργο που αφορά στην έλευση του φυσικού αερίου στην Ήπειρο

Πιο συγκεκριμένα ο ΔΕΣΦΑ εξετάζει δύο εναλλακτικές επιλογές προκειμένου να αναπτυχθεί δίκτυο φυσικού αερίου στην περιοχή. Η πρώτη αφορά στην κατασκευή αγωγού υψηλής πίεσης από τη Δυτική Μακεδονία προς την Ήπειρο.

Ο εν λόγω αγωγός προβλέπεται να έχει μήκος 220 χιλιόμετρα και θα ξεκινά από την Πτολεμαΐδα, προκειμένου να καταλήξει στα Ιωάννινα.

Η δεύτερη εναλλακτική επιλογή αφορά στην κατασκευή σταθμού επαναεριοποίησης στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, όπου και θα φτάνουν καράβια που θα μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG.

Από την Ηγουμενίτσα, στη συνέχεια προβλέπεται η κατασκευή αγωγού μήκους 50 χιλιομέτρων προκειμένου να φτάσει το φυσικό αέριο στα Ιωάννινα.

Οι δύο εναλλακτικές θα εξεταστούν αναλυτικά προκειμένου να επιλεγεί η βέλτιστη οικονομικά και τεχνικά λύση, αν και δεν αποκλείεται αρχικά στο 10ετές να περιληφθούν και οι δύο προκειμένου να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς.

Αξίζει να σημειωθεί τέλος ότι το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ για την περίοδο 2021-2030, όπως έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕ, εμπεριέχει σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές που αναβαθμίζουν και επεκτείνουν το σύστημα σε νέες περιοχές και αγορές, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας και την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας και της ευρύτερης περιοχής.

Μεταξύ των έργων που περιλαμβάνονται στο πλάνο, ξεχωρίζει η ανάπτυξη νέων αγωγών Υψηλής Πίεσης στη Δυτική Μακεδονία και την περιοχή της Πάτρας, που θα επιτρέψουν την τροφοδοσία πλήθους νέων περιοχών και αγορών με φυσικό αέριο.

ΠΗΓΗ: www.capital.gr