Φρέσκο ψάρι και αυτό το μήνα για τους ωφελούμενους της δομής!
Ευχαριστούμε θερμά την Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) για τη μεγάλη προσφορά σε φρέσκα ψάρια στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου μας καθώς και για τη συνεχή και σε μηνιαία βάση στήριξη της δομής μας.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως έχουμε τη στήριξη από φορείς και επιχειρήσεις που αντιλαμβάνονται τον αγώνα που καθημερινά δίνουμε ώστε να προσφέρουμε το καλυτερο δυνατό στους πολίτες που εξυπηρετούμε. ΠΗΓΗ: