Αρνητικά αξιολογήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» το έργο της κατασκευής του ισόπεδου κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας και της περιφερειακής οδού Ιωαννίνων που είχε υποβάλλει προς χρηματοδότηση ο Δήμος Ιωαννιτών. Με απλά λόγια, ο κόμβος αυτός, με προϋπολογισμό 576.000 ευρώ, δεν εντάσσεται στο ΕΣΠΑ.

Εντύπωση προκαλεί ο λόγος της απόρριψης: Η μη πρόβλεψη υλοποίησης παρεμβάσεων που θα εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία και της πεζής μετακίνησης γενικότερα. Όπως προκύπτει δηλαδή από την απορριπτική απόφαση, που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», ο Δήμος Ιωαννιτών σχεδίασε έναν ισόπεδο κυκλικό κόμβο χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους πεζούς. Το γιατί δεν επιλύθηκε το ζήτημα της έλλειψης αυτής, μέσα σε αυτό το διάστημα και στο πλαίσιο της συνεννόησης μεταξύ Δήμου και Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, είναι ένα ερώτημα.

Ήταν η δεύτερη προσπάθεια του Δήμου να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το έργο αυτό. Πέρσι, τόσο ο κόμβος αυτός όσο και άλλοι τέσσερις, οι οποίοι είχαν υποβληθεί στο ΕΣΠΑ ως «πακέτο» έργων, απορρίφθηκαν λόγω ελλείψεων στον φάκελο. Για τον συγκεκριμένο κόμβο στο Πανηπειρωτικό Στάδιο, έλειπε η περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Στη συνέχεια, ο Δήμος Ιωαννιτών, αφού ολοκλήρωσε τις απαραίτητες διαδικασίες, υπέβαλε εκ νέου ένα «πακέτο» τριών κόμβων, οι οποίοι εντάχθηκαν πριν από έναν μήνα στο ΕΣΠΑ, και ξεχωριστά τον κόμβο στο Πανηπειρωτικό Στάδιο (ο πέμπτος κόμβος δεν υποβλήθηκε καθώς υπήρχε πρόβλημα με παρακείμενη ιδιοκτησία).

Η απορριπτική απόφαση δεν είναι σίγουρα καλή εξέλιξη, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν άλλα χρονικά περιθώρια για νέα πρόσκληση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ.

ΠΗΓΗ: https://typos-i.gr/