ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για τους ωφελούμενους του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους ( ΤΕΒΑ FEAD)»

ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ: ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, ΔΩΔΩΝΗΣ, ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΖΙΤΣΑΣ, ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ιωαννιτών, ως υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ FEAD)» γνωστοποιεί στους ωφελούμενους του προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. των Δήμων Ιωαννιτών, Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης, Ζαγορίου, Ζίτσας, Κόνιτσας, Μετσόβου και Πωγωνίου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων ότι θα πραγματοποιηθεί διανομή ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ως εξής:

-Ανατολή Δήμου Ιωαννιτών

20/07/2021-Κατσικά Δήμου Ιωαννιτών

14/07/2021


-Πεδινή Δήμου Ιωαννιτών

14/07/2021-Ζωγράφειο Δήμου Ιωαννιτών

14/07/2021


Οι ωφελούμενοι του συγκεκριμένου σημείου, λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά του covid-19, θα προσέλθουν την αναγραφόμενη ημερομηνία στον Ι. Ν. Περιβλέπτου για την παραλαβή των προϊόντων.


-Πέραμα Δήμου Ιωαννιτών

14/07/2021 & 15/07/2021


-Ι.Ν. Περιβλέπτου Δήμου Ιωαννιτών

15/07/2021 & 16/07/2021-ΚΕΠΑΒΙ Δήμου Ιωαννιτών

15/07/2021 & 16/07/2021-Ερυθρός Σταυρός Δήμου Ιωαννιτών

19/07/2021 & 20/07/2021


-Πράμαντα Δήμου Βορείων Τζουμέρκων

14/07/2021-Καλέντζι Δήμου Βορείων Τζουμέρκων

14/07/2021


-Αγία Κυριακή Δήμου Δωδώνης

14/07/2021


-Δερβίζιανα Δήμου Δωδώνης

14/07/2021

-Δήμος Ζαγορίου

13/07/2021-Δήμος Κόνιτσας

12/07/2021


-Δήμος Μετσόβου

13/07/2021-Δήμος Πωγωνίου

12/07/2021-Δήμος Ζίτσας

12/07/2021Τα προϊόντα που θα διανεμηθούν είναι: κοτόπουλο

Σε οικογένειες από 1-4 μέλη: 5 κοτόπουλα.

Σε οικογένειες από 5 μέλη και άνω: 6 κοτόπουλα.

Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι του προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο κοινωνικής τους ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α. τους και δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να παραλάβει αυτοπροσώπως τα προϊόντα, δύναται να παραλαμβάνονται αυτά από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση, με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής του ωφελούμενου. Για την διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούμε ΟΛΟΙ να προσέρχονται σύμφωνα με την ενημέρωση που θα λάβουν. Για την αποφυγή εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 παρακαλούμε να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τόσο των εργαζομένων όσο και των ωφελουμένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από αρμόδιους φορείς (τήρηση αποστάσεων, χρήση μάσκας, χρήση γαντιών, αποφυγή συνωστισμού, κ.λ.π.). Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να υπογράφουν σε κατάσταση για την παραλαβή των προϊόντων με δικό τους στυλό.