Ο Δήμος Πάργας στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πράξης «Δημιουργία Προσβάσιμων, Ολοκληρωμένων Θαλασσίων Τουριστικών Προορισμών Δήμου Πάργας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 2014-2020», εγκατέστησε στις παραλίες Λούτσας και Βάλτου υποδομές που διευκολύνουν την προσβασιμότητα ατόμων με κινητικά προβλήματα στην θάλασσα. Στις εγκαταστάσεις συμπεριλαμβάνονται:
-Μηχανισμοί αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ στην θάλασσα
-Χώροι στάθμευσης ΑμεΑ
-Αποδυτήρια – Ντουζ και WC ΑμεΑ
-Χώροι Σκίασης
-Διάδρομοι για την πρόσβαση ΑμεΑ
-Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης καιρικών συνθηκών παραλίας
-Σύστημα αντικλεπτικής προστασίας

Την Παρασκευή 9 Ιουνίου στις 10.00 στην παραλία Βάλτος στην Πάργα, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση της εγκατάστασης.