Η Περιφέρεια Ηπείρου δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε τοπικιστικές διαφορές και αντιδικίες που λαμβάνουν χώρα στην Τ.Κ. Παπίγκου και οι οποίες υποκινούνται από ταπεινά κίνητρα.

Σε ο, τι όμως αφορά τις υπηρεσίες της οφείλει να ενημερώσει τους πολίτες, ως επίσης και τον επικεφαλής της παράταξης «Κοινό των Ηπειρωτών» ότι έχει δώσει σαφή απάντηση (με έγγραφό της στις 26.5.2021) στις αιτιάσεις της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, περί δήθεν νέας διάνοιξης αγροτικού δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Παπίγκου. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν έγινε καμία διάνοιξη ή ασφαλτόστρωση, αλλά επίστρωση αμμοχάλικου σε προϋπάρχουσα αγροτική οδό προκειμένου να αποκατασταθεί η βατότητά της.

Το είδος των εργασιών που εκτελέστηκαν, ήτοι χωματουργικές εργασίες διάστρωσης αμμοχάλικου σε αγροτικό δρόμο πλησίον του οικισμού Παπίγκου, επιβεβαιώνει μετά από αυτοψία του και το Δασαρχείο Κόνιτσας, με το υπ. αριθμ. 62053/4-6-2021 έγγραφό του το οποίο κοινοποιήθηκε στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού και την Περιφέρεια Ηπείρου.

Η χαλικόστρωση του αγροτικού δρόμου δεν σχετίζεται με νόμιμες εργασίες μικρής κλίμακας που εκτελούνται σε παρακείμενο οικόπεδο, τις οποίες επίσης βεβαιώνει το Δασαρχείο Κόνιτσας, προσθέτοντας ότι δεν εκτελούνται σε εκτάσεις αρμοδιότητάς του.

Τέλος επισημαίνεται ότι η χαλικόστρωση υπάρχοντος αγροτικού δρόμου δεν εντάσσεται σε μη επιτρεπόμενες δραστηριότητες της ΚΥΑ 23069/2005 που αφορά το Πάρκου Βόρειας Πίνδου.